Fälgar

Allmän information om fälgar

Mätning av bultcirkelns diameter på en femhålsfälg:

Mät hela bulthålets diameter = A
Mät från bulthålets kant till navhålets kant = B
Multiplicera B-måttet med 2
Mät navhålets diameter = C

Bultcirkelns diameter = A + B×2 + C


På en fyrbultad fälg mäter man från bulthålets ytterkant till bulthålets innerkant tvärs över navhålet.


Mätning av inpressning (ET):

Mät hela fälgens bredd = F
Mät hela fälgens bakre kant till anläggningsytan = G
Minska G-måttet med fälgens bredd F och dela med 2:
G – F/2 = E (inpressning)